Najbliższe skoki

  forum

  sekcja

  aktualności

  cennik

  kursy

  skoki tandemowe

  statystyka

  uprawnienia

  osiągnięcia

  zawody

  akty prawne

  galeria

  PZL An-2

  pogoda

  FAQ

  materiały szkoleniowe

  kontakt

Ceny skoków w sezonie 2015

wysokość [m] Grupa I [PLN] Grupa II [PLN] Grupa III [PLN]
1000 35 zł 80 zł 85 zł
1200 37 zł 82 zł 85 zł
1500 40 zł 85 zł 85 zł
1800 43 zł 87 zł 90 zł
2000 45 zł 90 zł 90 zł
2200 47 zł 92 zł 92 zł
2500 50 zł 95 zł 95 zł
2800 55 zł 97 zł 100 zł
3000 60 zł 100 zł 100 zł

Grupa I – członkowie zwyczajni Aeroklubu Gliwickiego, po wykonaniu 30 skoków

Grupa II – uczeń-skoczek po ukończeniu kursu podstawowego w AGl do 30 skoku, w cenie spadochron ułożony do skoku, nadzór instruktora.

Grupa III - skoczkowie obcy

Skoki tandemowe
• 300 zł – instruktorzy - członkowie AGl
• 400 zł – instruktorzy obcy
• 100 zł – kamerzyści tandemu

 

Skoki w teren przygodny – skoczkowie wykonują bezpłatnie

 

Inne odpłatności

• korzystanie ze sprzętu spadochronowego AGl 35 zł - skoczek obcy (25 zł wypożyczenie spadochronu + 10 zł ułożenie spadochronu)

• 100 zł - doszkolenie ucznia-skoczka, gdy przerwa w skokach jest równa lub większa niż 30 dni

• 300 zł.- powtórzenie części teoretycznej podstawowego kursu spadochronowego, po dwuletniej przerwie w wykonywaniu skoków przez ucznia-skoczka.

 

Bonifikaty w odpłatności za wykonane skoki:

- 10 zł za ułożenie spadochronu szkolnego do skoku,

- 25 zł instruktorzy, skoczkowie za 1 godz. zajęć na kursie spadochronowym, doszkalanie uczniów-skoczków,

- 10 zł za finansowe rozliczenie wykonywanych skoków za 1 dzień

- skok bezpłatny dla wyrzucającego uczniów-skoczków do wysokości 1500 m

- 8 zł za godzinę prac gospodarczych na rzecz A. Gl.

 

Podstawowy kurs spadochronowy:

- 1 250 zł podstawowy kurs spadochronowy w tym ubezpieczenie OC i wykonanie trzech skoków,

- 850 zł podstawowy kurs spadochronowy dla grup zorganizowanych ( klasy sportowe, policja , wojsko, studenci i inne organizacje), w tym ubezpieczenie OC, wykonanie trzech skoków, nadzór instruktora, wypożyczenie spadochronu szkolnego i osprzętu

 

- Warunkiem skakania po cenach dla członków AGl jest wniesienie przed sezonem przedpłaty w wysokości 300 zł, przy zaliczaniu egzaminu KWT. Jest to wpłata do rozliczenia za skoki i podlega przeniesieniu na następny sezon, jako kwota do rozliczenia za skoki. Niewykorzystana na w/w cel nie podlega zwrotowi.

- Warunkiem stosowania cennika jest uzyskanie za godzinę lotu samolotu AN-2 kwoty w wysokości 2 750 zł. Na tę kwotę składają się wpłaty skoczków i uczni skoczków za wykonane skoki oraz odpłatność za podstawowe kursy spadochronowe.

 
 

Sekcja Spadochronowa AGL - Gliwice 2006