Najbliższe skoki

  forum

  sekcja

  aktualności

  regulaminy

  cennik

  kursy

  skoki tandemowe

  statystyka

  uprawnienia

  osiągnięcia

  zawody

  akty prawne

  bezpieczeństwo

  galeria

  PZL An-2

  pogoda

  FAQ

  materiały szkoleniowe

  kontakt

 Prawo lotnicze


Ustawa "Prawo lotnicze - tekst jednolity"

 

 Prawo lotnicze


Poz. 440, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I  GOSPODARKI MORSKIEJ1) z  dnia 26 marca 2013  r."

 

 
 

Sekcja Spadochronowa AGL - Gliwice 2006